Inimeseõpetuse Ühing kutsub tunnustama kolleege


Avaldaja:Eva Palk01. Veebruar 2016

Inimeseõpetuse Ühing kuulutab juba üheksandat korda välja kaks üleriigilist konkurssi: "Inimeseõpetuse aasta õpetaja" ja "Inimeseõpetuse aasta tegu".

„Inimeseõpetuse õpetaja 2016“ konkursi eesmärgiks on esile tõsta ja tunnustada inimeseõpetuse õpetajaid, kes paistavad silma aineõpetajana, on oma isiksuse ja tegevusega õpilastele eeskujuks, teevad tulemuslikult koostööd õpilaste arengu toetamiseks, kaasajastanud õpetamismeetodeid ja/või on aidanud kaasa aine õppevara koostamisele.

Konkursi juhend http://www.inimeseopetus.eu/upload/editor/files/inimeseopetuse_opetaja_2016.pdf

„Inimeseõpetuse tegu 2016“ konkursi eesmärgiks on esile tõsta tegevusi, mis on kaasa aidanud inimeseõpetuse aine ja selle õpetamise arengule (nt õppematerjalide koostamine, maakondlike või riiklike ürituste korraldamine, koostöövõrgustike loomine ja juhtimine maakondlikul või riiklikul tasandil, oma kogemuste jagamine kolleegidega jne).

Konkursi juhend http://www.inimeseopetus.eu/upload/editor/files/inimeseopetuse_tegu_2016.pdf

Ettepanekuid „Inimeseõpetuse õpetaja 2016“ ja „Inimeseõpetuse tegu 2016“ nominentite kohta oodatakse õpilastelt, lapsevanematelt, koolidelt, kolleegidelt, erialaorganisatsioonidelt, valdkonnaga seotud spetsialistidelt, inimeseõpetuse ainesektsioonidelt, üksikisikutelt.

Nominentide esitamise tähtaeg on 1. märts 2016.a. Konkursi tulemused avalikustatakse 10. märtsil Inimeseõpetuse Ühingu kodulehel. Tunnustus antakse üle Inimeseõpetuse Ühingu aastaseminaril 23. märtsil 2016 Tallinnas. Nominentide ja laureaatidega võetakse isiklikult ühendust.

Rohkem infot aineliidu kodulehel  http://www.inimeseopetus.eu/

Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: