Peaasjalikud noored Paikuse Põhikoolis


Avaldaja:Eva Palk01. Veebruar 2016

Peaasjalikud noored on vaimse tervise portaali http://peaasi.ee eestvõttel alustanud noorte vaimse tervisega tegelevate huviliste liikumine.

Loo autorid on Merle Purre, liikumise Peaasjalikud Noored eestvedaja, http://peaasi.ee koolitaja, Tartu Ülikooli sotsioloogia doktorant, ja Sirje Suurevälja, Paikuse Põhikooli inimeseõpetuse õpetaja.

Peaasjalikud noored Paikuse Põhikoolis

Peaasjalikud noored on vaimse tervise portaali http://peaasi.ee eestvõttel alustanud noorte vaimse tervisega tegelevate huviliste liikumine. Üheskoos püütakse leida viise, kuidas toetada Eesti noorte vaimset tervist, parandada sellealast teadlikkust ning luua ühiskonnas võimalusi neil teemadel julgelt kõnelemiseks. Ka Peaasjalikud noored ise on noor ettevõtmine – liikumise idee hakkas võrsuma 2015. aasta Arvamusfestivalil ning juba oktoobriks oli idee jaksu ja julgust kogunud ning ühise nime alla koondusid noored paljudest Eesti paikadest. Üheks neist paikadest on ka Paikuse – mitu liikumise aktiivseimat liiget on just Paikuse Põhikooli vilistlased, mistõttu alustati oma plaanide elluviimisega just seal. Nii viidi jaanuarikuu jooksul Paikuse koolis läbi noorte vaimset tervist kaardistav küsitlus ning loengusari VIII klasside õpilastele.

Ettevõtmist alustati eeldusega, et praktilised teadmised psühholoogia kohta pakuvad huvi juba põhikooli noortele. Loengusarja eesmärgiks oligi varustada noori vajalike oskustega, et osata ära tunda levinuimaid vaimse tervise probleeme, tulla toime kergematega neist ning leida abi suuremat muret tekitavate juhtude puhul. Loenguid viisid üheskoos läbi vaimse tervise spetsialistid ning noored, kes jagasid oma kogemusi vaimse tervise teemadel. Loengud olid pikitud erinevate harjutuste ja mängudega, mis õpilastes elevust tekitasid. Nii puhuti näiteks õhupalle täis ja võrreldi neid stressiga. Oli ka neid noori, kes õhupalli teadlikult lõhki puhusid, demonstreerides, et stress võib ju kõigil ühel päeval „üle pea kokku lüüa“. Loengusarja lõpetas nn kontrolltöö, sest on ju vaimse tervise teema ka VIII klassi inimeseõpetuse programmis. Seega sai teema sel aastal läbitud veidi teises vormingus ja „külalisõpetajate“ käe läbi.

Läbiviidud küsitluses uuriti ka noorte ootusi nii teemade valiku kui kokkusaamiste läbiviimise osas. Selgus, et põhikooli lõpus tõusevad aina kõrgemale positsioonile õpimotivatsiooni ning stressi teemad.

Lisaks loengutele on tulevikus plaanis korraldada ka praktilisi töötubasid, mille temaatika on vaimse tervisega lähedalt seotud, kuid jääb tihti tähelepanuta. Näiteks on kooli tervisepäeval, 18. märtsil, plaanis töötoad õpimotivatsiooni, esinemisoskuse ja -ärevuse kohta, samuti aktiivse eluviisi ja toitumise seostest vaimse tervisega. Üheskoos kooliga leiti paindlikult võimalusi noortele huvitavate tundide korraldamiseks – ning nõnda on programm ka jätkuvas arengus. Et haaratud oleksid kõik osapooled – kuna just nõnda on lähenemised efektiivseimad – on plaanis korraldada seminar ka õpetajatele ning lapsevanematele, hõlmates teemasid, mis on nende huviorbiidis. Üheks neist on kindlasti ka iseenda vaimse tervise hoidmine ning läbipõlemise ennetamine. Osates pöörata tähelepanu oma tervisele, saame anda parima võimaliku eeskuju ja luua arengut soosiva keskkonna. Ning just sellises, teadlikus ja julgustavas keskkonnas saavad sündida vestlused, mis viivad osapooli edasi ning julgustavad astuma samme abi otsimiseks. Ehk võibki projekti nõnda kokku võtta – jagada teadmisi, suurendada mõistmist ning julgustada oma muredele abi otsima, sest ka vaimne tervis on tähtis – osakem seda siis hoida!

Haridus- ja Noorteamet