Ainekuud: Selgus loodusainete kuu parim õppematerjal


Avaldaja:Kristi Semidor02. Veebruar 2016

HITSA kutsub õpetajaid ainekuude raames Koolielu portaali õppematerjale lisama. Iga kuu lõpus valivad Koolielu ainemoderaatorid välja vastava ainevaldkonna parima õppematerjali. Loodusainete kuu parima õppematerjali autor on Urve Jõgi.

Ainemoderaatoritele meeldis loodusainete kuul lisatud õppematerjalidest kõige enam Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Urve Jõgi töö "Interaktiivsed harjutused bioloogias". HITSA edastab õpetajale nutika kingituse. 

Veebileht koondab erinevates keskkondades koostatud interaktiivseid harjutusi, mis võiks olla täienduseks või alternatiiviks töövihikutele. Harjutused on jaotatud klasside (7.-12.) ja teemade kaupa. Ainemoderaatorid tõid esile järgmist: Õppematerjal on mahukas – materjal hõlmab mitut teemat ja sobib erinevas vanuses õpilaste õpetamiseks, olemas on interaktiivsed harjutused. Sisu on väga ilusti ja süsteemselt esitatud. 

Moderaatorid tahavad ainekuul esile tõsta veel kahte geograafiaõpetajat, Sirje Siskat ja Kersti Ojassalu, kes on aktiivselt Koolielu portaali uusi ja põnevaid õppematerjale lisanud.

Loodusainete kuud koordineerisid ainemoderaatorid Evi Tarro, Katrin Soika, Urmas Tokko, Tanel Liira ja Katri Mirski.

Õppematerjale võib lisada Koolielu portaali igal ajal - ainemoderaatorid valivad ka detsembri-, aprilli- ja maikuus kõigi 1. juunist 2015 kuni 1. maini 2016 lisatud õppematerjalide hulgast välja parimad.  

Kristi Semidor, HITSA projektijuht
Pildil fragment U. Jõgi veebilehelt.

Haridus- ja Noorteamet