2016. a riigieksamitele on registreerunud 10 262 õpilast


Avaldaja:Laura Vetik03. Veebruar 2016

SA Innove poolt 2016. aastal läbiviidavatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10 262 eksamisooritajat, kellest 8062 on gümnaasiumiõpilased, 842 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1358 kutseõppeasutuste õpilased. Kokku tehakse 2016. aastal 26 012 eksamit.

Juba kolmandat aastat peab õpilane gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid.

Eesti keele riigieksamile registreerus 7234 ja eesti keele teise keelena riigieksamile registreerus 2259 õpilast.

Matemaatika riigieksami puhul pidi õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel.  Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 3733 ja laia kursuse eksami valis 4922 eksamisooritajat.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Riigieksamina sai valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami, mille sooritamisel saab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Teiseks võib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-keeleoskustase. Samuti läheb eksamina arvesse varem sooritatud rahvusvaheline keeleeksam, kui see on tehtud vähemalt B1-tasemele.

Inglise keele eksami  valis 7245,  saksa keele erinevaid eksameid valis kokku 203,  vene keele võõrkeelena valis 275 ja prantsuse keele eksami sooritamise valis 119 eksaminandi.  657  õpilast esitas võõrkeele riigieksami asendamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami tunnistuse, millega loeti riigieksam sooritatuks.

Selle aasta riigieksamid algavad  25. aprillil eesti keele eksamitega ning lõpevad 3. juunil matemaatika lisaeksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil eksamite infosüsteemi ja riigiportaali http://www.eesti.ee  kaudu.
Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja alla laaditavad alates 19. juunist eksamite infosüsteemist või riigiportaali http://www.eesti.ee päringukeskkonnast.

Täiendavat teavet riigieksamite kohta leiab: http://www.innove.ee/et/riigieksamid.

Allikas: SA Innove

Foto: Flickr, litsents CC BY-NC-ND 2.0

Samal teemal: