Tallinna Ülikooli MOOC “Arvuti kasutamine uurimistöös” alustab jälle


Avaldaja:Laura Vetik26. Veebruar 2016

Tallinna Ülikool kutsub osalema eestikeelsel avatud massikursusel, mille sihtrühmaks on gümnaasiumiõpilased ja nende juhendajad, aga ka kõik teised, kes puutuvad kokku uurimistööde läbiviimisega. Kursus on tasuta!

Autor: Kairit Tammets, Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus

29. veebruaril alustab Tallinna Ülikooli digitehnoloogia instituudi haridustehnoloogia keskus gümnaasiumiõpilastele ja nende juhendajatele suunatud avatud massikursusega “Arvuti kasutamine uurimistöös”. Kursus sobib ka kõrgkooli I ja II kursuse tudengitele, kes valmistuvad uurimistöö läbiviimiseks.

Kursust viiakse läbi Euroopa Liidu 7. Raamkava EMMA (European Multiple MOOC Aggregator) raames. Kursus kestab 9 nädalat, on 100% veebipõhine ning järgib TeaMe poolt toetatud õpiku “Arvutamise kasutamine uurimistöös” ülesehitust. Igal nädalal on uus teema, mis on vajalik iseseisvalt läbida, et planeerida ja läbi viia oma uurimistöö: planeerida andmekogumist, viia andmekogumine läbi, kasutada erinevaid analüüsimeetodeid ning visualiseerida ja tõlgendada uurimistulemusi. Iseseisvad tööülesanded on materjalide läbitöötamine, ülesannete sooritamine ning tulemuste üle arutlemine koos kaasõppijatega. Juhendajate poolt tuleb õppijatele iganädalane tagasiside.

Kursuse õpikeskkonnana kasutatakse EMMA platvormi. EMMA platvorm toetab mitmekeelset õppimist, mis tähendab, et kursuseid pakutakse vähemalt kakskeelselt. Ka TLÜ poolt pakutud kursus on küll eestikeelne, aga see tõlgitakse automaatselt inglise keelde, mis võimaldab ka teistel rahvustel kursusel osaleda. See omakorda võimaldab eesti noortel õppida mitmekultuurilises keskkonnas.

Kursust viivad läbi PhD Mart Laanpere ja PhD Kai Pata, kes on uurimustööde läbiviimist Eesti õpetajatele aastaid õpetanud.

Liitu siin: http://platform.europeanmoocs.eu/course_arvuti_kasutamine_uurimists.

Samal teemal: