Õpilased olid pilve sees ja robotid klassi ees ehk digidekaad Paikuse moodi


Avaldaja:Madli Leikop02. Mai 2016

Juba teist aastat järjest oli aprillikuus Paikuse koolis tavapärasest rohkem üritusi, mis olid seotud digitegemistega. Toimusid erinevad õpitoad, külas käisid selle valdkonnaga seotud inimesed ning õpetajad püüdsid oma tunde põnevamaks muuta just erinevate digilahenduste abil.

Loo ja fotod saatis Koolielule Paikuse Põhikooli õpetaja Anne Kalmus. 

Sel aastal oli peakülaliseks programmeerimismängu looja Kaspar Roost. Ta viis läbi kaks õpituba I ja II kooliastme õpilastele, kus ta rääkis, kuidas üks mängu loomine käib. Oma jutus rõhutas ta seda, et hea tulemuse saamiseks on vaja palju katsetada ja vajadusel uuesti teha, et mäng ikka lõpuks sihtrühmale meeldiks ning oleks kaasahaarav. Veel rääkis ta reaalainete, kunsti ja muusika õppimise vajalikkusest, sest just nende valdkondade oskusi läheb hea mängu loomiseks vaja. Peale loengut mängiti koos mängu BitByBit. Kokku osales õpitubades ligi 200 õpilast.

DSCN9286-1.jpg

Seejärel käisid meil külas TTÜ tudengid, kes pidasid 2 loengut. Esmalt räägiti Jaapani robotitest. Loengu jooksul vaadati erinevaid filme robotitest ning katsetati kaasa võetud robotite peal, mida nad teha oskavad. Teise loengu teemaks oli “Multimeedium”.

Viimaks jõudis kohale ka õpilaste poolt väga oodatud Robotiteater Tartust. Roboteid näitasid Heilo Altin ja Ramon Rantsus. Õpilaste suureks vaimustuseks võeti  kastist välja just selline humanoidrobot, mida nad mõned päevad tagasi jaapani robotite loengus olid videos näinud. Robot oli väga osav tantsija ning pani õpilasedki koos endaga tantsu vihtuma. Robotiteatrile järgnes kaks õpituba, kus lapsed said ise roboteid liikuma panna.

DSCN9492.jpg
 
Robotiteater

Ürituste käigus toimusid loovuse õpitoad, kus erinevate nutiseadme rakenduste abil loodi joonisfilme. Lahedad joonisfilmid valmisid kunstiõpetuse tunnis, kus käsitleti koopajoonistuste teemat.

Neljandate klasside õpilased tutvustasid endi loodud veebiraamatuid ning anti välja publiku preemiad. Hääletati ikka nutiseadmeid kasutades.

II kooliastme õpilased panid oma teadmised proovile veebipõhises geograafiaviktoriinis, mille koostas ja viis läbi kooli geograafiaõpetaja Sirle Varkentin.

DSCN6662.jpg

Kuna Paikuse Põhikooli üks sõpruskoole on Nõo Põhikool, siis kutsusime ka nemad kampa ning koos sai maha peetud 1.-4. klassidele mõeldud veebiviktoriin. Viktoriini osas sai kokku lepitud juba sügisel. 1. ja 2. klassid pidid lugema ajakirja “Täheke” ning 3. ja 4. klassid ajakirja “Minu Maailm”. Nüüd oli siis aeg teadmised proovile panna. Viktoriin toimus mõlemas koolis korraga selleks loodud veebikeskkonnas. “Tähekese” tundmises jäid peale Nõo kooli õpilased ning “Minu Maailma” tundmises Paikuse lapsed.

Veebiviktoriin

Kõigi nende erinevate ürituste ja tegevuste käigus ei unustatud ära ka Interneti turvalisuse teemat. Õpilased kirjutasid vastavateemalise essee. Parimatest juttudest valmib veebikogumik, mida saab edaspidi kasutada õppematerjalina.

Auhinnatud said ka juba sügisel õpilaste poolt loodud videod, mille teemaks oli “Meedia”. Videod tehti Paikuse kooli poolt korraldatud hariduskonverentsi jaoks. Videodes uurisid õpilased oma kaaslaste käest nende meediatarbimise harjumusi.

Õpilastele mõeldud ürituste käigus õppisid ka õpetajad. Samuti toimus igakuine õpetajatele mõeldud sisekoolitus. Seekord tutvuti klassihaldustarkvara kasutamisega.

Koolipere eriline tänu kuulub kohalikule omavalitsusele. Juba teist aastat järjest toetab Paikuse Vallavalitsus kooli digiürituste auhinnafondi. Detsembris, kui Paikuse Põhikool pidas oma 25. sünnipäeva, kinkis vallavalitsus koolile 2500 eurot, mis oli mõeldud digivahendite ostmiseks.

Järgmisel aastal siis jälle, kuid kindlasti taas uutmoodi.

Fotod: Paikuse Põhikooli arhiiv.

Samal teemal: