Eesti noored kutseõppurid saavad peagi esimesed digipassid


Avaldaja:Laura Vetik27. Mai 2016

26. mail sai alguse uuenduslik programm Samsung Digi Pass, mille eesmärk on lihtsustada noorte tööturule sisenemist, arendades tööandjate nõudmistele vastavaid pädevusi.

Tegemist on ainulaadse programmiga, milles osalejad saavad nö digitaalsed passid, mis annavad tulevastele tööandjatele ülevaate nende digitaalsetest ja sotsiaalsetest kompetentsidest. Samsung Electronics Baltics korraldab koostöös Tallinna Ülikooli ja Eesti Noorteühenduste Liiduga, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning UNESCO abil tasuta praktikaprogrammi kutseharidust omandavatele noortele.

Praktikaprogrammi pääseb osalema 30 noort kutseõppurit, keda juhendavad praktika kestel tõelised professionaalid. Noortele õpetatakse digitaalseid kompetentse, sh veebisisu loomist ja jagamist, tehnoloogia abil suhtlemist ning andmete hindamist. Lisaks arendatakse sotsiaalseid oskusi, mis on vajalikud igas ametis – meeskonnatöö, probleemide lahendamine, kommunikatsioon, loovus, otsuste tegemine jne.
Programmi koolitusjuhi ja žürii esimehe Mart Laanpere sõnul valitakse programmi kandideerijate seast välja kõige loovamad ja innovaatilisemad, oma erialale pühendunud noored. „Kolmeliikmelisse meeskonda võiks kuuluda erineva tausta, oskuste, eriala ja kogemustega kutseõppurid, kellel on konkreetne idee digitehnoloogia abil oma erialaõpinguid, praktikat või tööturule sisenemist tulemuslikumaks muuta“, sõnas Laanpere. „Augustis algav koolitusprogramm ja mentorite toetus aitavad osalejatel jõuda oma projekti-ideest toimiva digilahenduse prototüübini, millega meeskonnad esinevad novembris toimuval lõpuüritusel. Lisaks õpitakse koolituste käigus koostama oma erialaseid, sotsiaalseid ja digipädevusi kõige paremal viisil esitlevat e-portfooliot, mis aitaks noortel kergemini tööjõuturul läbi lüüa,“ lisas ta.

Programmi ajal töötavad osalejate meeskonnad ja mentorid välja eriprojektid digitaalvaldkonnas, mille eesmärk on aidata Eesti noortel paremini ette valmistuda oma tulevaseks töökohaks. Parima projekti välja töötanud meeskond saab auhinnaks nädalase praktika maailma ühes juhtivas tehnoloogiaettevõttes Samsung ja kolmenädalase praktika oma valdkonnaga seotud Eesti juhtivas ettevõttes.

„Noored seisavad tihti silmitsi probleemiga, et kogemuste puudumise tõttu ei saa töökohta, kuid samas ei saa kogemusi omandada ilma töökohata. Selline nõiaring aeglustab märkimisväärselt noorte kaasamist tööturule,“ sõnas Līga Bite, Samsung Electronics Balticsi korporatiivse sotsiaalse vastutuse projektijuht. „Seega lõi Samsung koostöös Eesti haridusspetsialistidega programmi, mis aitab noortel sellisest surnud ringist välja pääseda, parandades nende oskusi ja tõstes nende väärtust tulevaste tööandjate silmis,“ lausus ta. Bite lisas, et programm loodi kutseharidust omandavate õpilaste jaoks, kuna riigi arenguks on vajalikud erinevates valdkondades tugevad ja kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid.

Lisainfo projekti kohta on kättesaadav Samsung Digi Passi koduleheküljel. Kandideerima oodatakse kolmeliikmelisi võistkondi, kelle liikmed on kutsekoolides õppivad 14-19-aastased noored. Programmis osalemiseks tuleb täita osavõtuvorm veebis hiljemalt 27. juunil 2016. Tekkinud küsimustele saab vastused e-posti aadressil education@samsung.ee.

Allikas: Tallinna Ülikool

Samal teemal: