Haridusalgatused seadsid ühised eesmärgid


Avaldaja:Laura Vetik27. Mai 2016

26. mail kohtusid Huvitava Kooli kutsel programmipõhiselt koolikultuuri edendavad haridusalgatused, et leida koostöökohti ja toetada kooli valikut algatusega liitumisel.

Ühiste eesmärkide seadmisel jõuti kolme soovini: tervikliku, targa, õnneliku ja aktiivse kodaniku kujundamine, avatud, turvaline ja arenev koolikultuur, olla ühiskondlike ja hariduspoliitiliste eesmärkide väärtuspõhine tugi ja kiirendi.

„Kohtumise eesmärk on süvendada omavahelist tutvust ning leida kokkupuutepunkte ja -võimalusi,“ rääkis Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Mariann Rikka. „Oleme väga rikkalikus olukorras, kus algatusi, mis koole paremaks, huvitavamaks ja turvalisemaks muudavad, on arvukalt. Seetõttu on koolidel tihti ka silme eest kirju ning kiputakse ka arvama, et mida rohkematega liituda, seda uhkem,“ sõnas Rikka. „Nii see siiski ei ole, sest koolid võtavad programmiga liitudes kohustuse astuda oma arengu suunamisel konkreetseid samme,“ lisas ta.

Seekordne seminarivormis kohtumine oli suunatud just nendele algatustele, mis pakuvad mingil konkreetsel filosoofial või lähenemisel põhinevat programmi koolikultuuri arendamiseks ja tuge selle juurutamisel. „Oleme Omanäolise Kooli Arenduskeskusega olnud mitme praegu elujõulise algatuse sünni juures. Nende vaheline koostöö on järgmine oluline samm, et liikuda kooli tervikliku arendamise suunas,“ ütles kohtumise järel juba 20 aastat koolikultuuri arenguga tegelenud Koidu Tani-Jürisoo.

Viimsi Kooli direktori Karmen Pauli sõnul oli kohtumine kasulik, sest kirja pandi ka lubadused, mida edasi tegema hakatakse. „Kui kõik täna pandud lubadused ja eesmärgid teoks saavad, siis saab siit kooli jaoks mitu väga praktilist ja kasulikku tööriista,“ sõnas Paul. Organisatsioonit on need erinevad, aga näiteks jagatakse senisest enam omavahel infot ning püütakse üheskoos luua kooli jaoks haridusalgatuste maastikul orienteerumise vahend.

Kohtumisel osalesid: Kisamisest vaba lasteaed ja kool, TORE Kool, Ettevõtlik Kool, Inimõigusi austav Kool, Kiusamisvaba Kool, Unesco Ühendkoolide Võrgustik, Terve Kool Hea Kool ja Omanäolise Kooli Arenduskeskus. Külalistena olid kutsutud liituma TLÜ Haridusinnovatsioonikeskus, TÜ Haridusuuenduskeskus, HITSA, SA Innove ning Huvitava Kooli töörühm.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Foto: Haridus- ja Teadusministeerium

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet