Tallinna Ülikool alustab uuendatud õppekavadega


Avaldaja:Madli Leikop22. Juuni 2016

Tallinna Ülikooli aastaaruande esitlusel tõdeti, et aastal 2015 toimunud suured muutused ülikooli struktuuris lõid eelduse ulatuslikuks õppekavaarenduseks. “Võib öelda, et kõik Tallinna Ülikooli sellel sügisel avatavad õppekavad on uued,” lausus ülikooli õppeprorektor Priit Reiska.

Reiska sõnul toetatakse senisest enam lõpetajate sisenemist tööturule. Oluliselt rohkem tähelepanu pööratakse üldpädevuste kujundamisele ning rahvusvahelisele õpi- ja töökogemusele. 

Kõik tudengid saavad võimaluse osaleda erialade vahelises projektides, kus koostöös otsitakse lahendust ühele või teisele interdistsiplinaarsele probleemile. Lisaks teadmiste praktikasse rakendamisele annab see võimaluse arendada meeskonnatöö alaseid oskusi ja näha lahendamist vajavaid probleeme mõne teise eriala vaatenurgast. Probleem, mida lahendama asutakse, võib seejuures tulla nii üliõpilastelt endilt, õppejõududelt kui ka väljastpoolt ülikooli. „Loomulikult oli ja jääb erialane teadmine õppekavade nurgakiviks, kuid sellele lisaks soovime, et tudeng saaks ka teiste erialade üliõpilastega koos töötamise ja õppimise kogemuse,“ kinnitas Reiska.

Kõigile alustavatele üliõpilastele pakub Tallinna Ülikool ainet, mis aitab neil õpingutesse paremini sisse elada ja neist suurimat kasu saada. Ainel on erinevates instituutides erinev nimetus. Näiteks humanitaarteaduste instituudis on see "Suured küsimused", kaasatud on enamik instituudi juhtivatest professoritest.

Avalduste vastuvõtt Tallinna Ülikooli algab 25. juunil.

Allikas: TLÜ pressiteade.

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet