Õpetajate õppematerjalide konkursi “1+1=3” tulemused


Avaldaja:Kristi Semidor11. Jaanuar 2011

Õppematerjalide konkurss “1+1=3” toimus Koolielu portaali õppija veerandi raames, õpetajaid kutsuti koostöös kolleegidega õppematerjale looma. Konkursile laekus 3 põhjalikku võistlustööd, mille koostamisel osales 10 õpetajat 6 koolist.

Hindamiskomisjon (koosseisus Madli-Maria Naulainen, Katrin Saks, Tiia Niggulis, Evi Tarro, Piret Karu ja Mari Tõnisson) otsustas välja anda esimese ja teise koha. Žürii hindas konkursitööde asjakohasust õppematerjalina, sisu, edasiantu selgust ja autorite loovust.
 
Esimese koha vääriliseks tunnistatud õppematerjal koostati mitmes koolis töötavate loodusaineid õpetavate Tartumaa kolleegide koostöös ning lõpptulemusena valmis terviklik materjal. Uurimused digiandmekogujaga “Looduslike lahuste elektrijuhtivus” on mõeldud IV kooliastmele. Uurimusliku õppe käigus kasutavad õpilased digitaalset andmelugejat, juhtivussensorit ja arvutiprogrammi  viimaks läbi eksperimente looduslike lahuste elektrijuhtivuse mõõtmiseks. Õpe toimub rühmatööna, lõimitud on füüsika, keemia, bioloogia ja infotehnoloogia. Autoriteks Ülle Tõnutare Luunja Keskkoolist, Malle Tiideberg Lähte Ühisgümnaasiumist, Urmas Tokko Tartu Tamme gümnaasiumist ja Anneli Lukason Tartu Karlova gümnaasiumist. Auhinnaks välised kõvakettad. Töö lisatakse Koolielu õppematerjalide hulka.

II koha said III-IV kooliastmele mõeldud materjali “e-Teenused Eestis” autorid – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Ott Väli ning inglise keele õpetaja Henrik Salum Gustav Adolfi Gümnaasiumist. Materjali alateemadeks on "Eesti ja maailm", "Keskkond ja tehnoloogia" ning "Inimene ja ühiskond". Auhinnaks saavad õpetajad juhtmeta hiired. Töö lisatakse Koolielu õppematerjalide hulka.

Täname osalemise ja põhjaliku töö eest ka Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi õpetajate naiskonda, kes koostasid Euroopa Liidu teemalise integreerivate tundide materjalikogumiku IV kooliastmele. Pärast kohendamist lisatakse õppematerjal Koolielu õppematerjalide hulka. 

Suur tänu, et saime kogeda, mis võib õpetajate loovusest ja koostöövaimust tekkida.
Palju õnne võitjatele. Auhinnad ja meened saadetakse koolidesse.

Koolielu toimetus
Lisatud 11. jaanuaril 2011

Haridus- ja Noorteamet