Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist!

Avaldaja Sirje
30.09.2016

Vastuvõtu tingimused: pedagoogiline haridus magistritasemel (või sellele vastav kvalifikatsioon) ning töötamine õpetajana üldharidus- või kutsekoolis.

Täienduskoolituse aeg: november 2016 - juuni 2018, õppetöö toimub kord kuus R-L.

Täienduskoolituse sisu: matemaatika didaktika moodul (9 EAP), matemaatika ja koolimatemaatika moodul (18 EAP), kooliinformaatika moodul (6 EAP), praktikamoodul (2 EAP).

Tulemus: koolituse läbinud õpetaja omab õigust õpetada põhikoolis matemaatikat.

Registreerumine https://goo.gl/HhGGVI

Täiendav info: sirje.pihlap@ut.ee

Matemaatika
Õpetaja, Direktor
J.Liivi 2, Tartu
1,5 aastat
tasuta
25.11.2016
30.06.2018
Sirje Pihlap
53416441
sirje.pihlap@ut.ee