Õpilugude kasutamine õppetöös

Avaldaja Kairi Sulsenberg
14.10.2016

  • Õpilugu on nagu retsept kokaraamatust, mis kirjeldab samm-sammult õpetaja ja õpilaste tegevusi õppeprotsessis, kasutades erinevaid digivahendeid.

  • Õpilugu mitmekesistab õppemeetodeid, õpetab nägema tehnoloogia toetavat rolli õppimisel ja võimaldab vähese vaevaga õpetada teemat hoopis uuel moel.

  • Õpilugu toetab õpilaste digipädevuste arendamist ning aitab seeläbi valmistuda 2017/2018. õppeaastal toimuvaks tasemetööks, mis mõõdab 9. ja 12. klasside õpilaste digipädevusi.

         Koolituse viib läbi HITSA koolitaja Meeri Sild (Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloog).

         Registreeru koolitusele siin: https://koolitus.hitsa.ee/training/686/register

Õpetaja
Koolielu
26 ak.h. (1 EAP)
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale: õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile.
17.10.2016
30.11.2016
Kairi Sulsenberg
kairi.sulsenberg@hitsa.ee