Gregooriuse laul ja selle mõjud lääne muusikale: ühehäälsus ja mitmehäälsuse kujunemine 14. ja 28. sept 2018

Avaldaja Margot Must
04.07.2018

Sihtgrupp: Kõikide põhikoolide ja eriti gümnaasiumite laulmisõpetajad, muusikajuhid, soovi korral ka huvikoolide ja muusikakoolide muusikaõpetajad, muusikud ja koorijuhid.

Õppejõud: Lilian Langsepp.
Koolituse korraldaja: Tartu Ülikool.

14. september
16.15–17.45
 -  praktiline laulmine: hääleharjutused, hääldusjuhised, responsoorium.
 -  noodikirja ajalugu. Kvadraatnotatsioon
17.45–18.15 taimetee paus
18.15–19.45
 -  praktiline laulmine: hümn, alleluia, Magnificat.
 -  ajalooline ülevaade. Põhimõisted ja lühendid. Gregoriaani laul ja muusikaõpetus keskajal. Juhised iseseisva  koduse töö sooritamiseks.

28. september
16.15–17.45
 -  praktiline laulmine: hääleharjutused, õpitud lauluvara kordamine. Iseseisva koduse töö ülevaatamine ja kommentaarid.
 -  tutvumine meloodiatega mitmehäälsuse teema ettevalmistamiseks.
17.45–18.15 taimetee paus
18.15–19.45
 -  teooria ja praktika: mitmehäälsuse kujunemine.
 -  kursuse lõpetamine: tundmatu meloodia esitamise ettevalmistamine ja esitamine ning suuline lühiküsimustele vastamine.

Registreerimistähtaeg:  9. sept 2018.

Muusika, Muusika ja esituskunstid
Õpetaja
Tartu Ülikooli kunstide keskus vanas anatoomikumis Lossi 38–212, Tartu
Maht: 0,5 EAPd, 8 akadeemilst tundi auditoorset koolitusprogrammi ja 4 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.
76 €. Di sisalda käibemaksu. Eraisiku poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna. Tulumaksusoodustus 20% antud kursuse puhul on 15,2 €, mis tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele.
14.09.2018
28.09.2018
Margot Must
737 6187
margot.must@ut.ee