Nutiseadmete kasutamine õppetöös (HITSA)

Avaldaja Triin Kaasik
22.08.2018

Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste allalaaditavate rakendustega ning leitakse koos võimalusi erinevate ainete õpetamisel neid kasutada. Kursusel osalejad õpivad kasutama õppetöös audio-, video-, kaamera- jne. seadmeid ning saavad nimekirja koos kasutusvõimalustega headest allalaaditavatest appidest.
Osalejad mõtlevad välja ja viivad oma õpilastega läbi tunni nutiseadmeid kasutades ning jagavad saadud kogemusi teistega. Koostöös mõeldakse uusi lahendusi seadmete kasutamiseks tunnis, et õppimine oleks huvitavam, sisukam ja õpilastelt suuremat aktiivsust nõudev.

Koolituse teemad:
Nutiseadmed õppetöös
Õppetöös kasutatavad rakendused
Õppematerjalide loomine nutivahendis kasutamiseks
Turvalisus
Nutiseadmete keskne rakendamine haridusasutuses

Koolielu
45.50 akad.t.
56
10.09.2018
12.12.2018
Triin Kaasik
5515520
Triin.Kaasik@hitsa.ee