Viimane sel aastal: Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

Avaldaja Nevel Tosso
27.08.2018

Sihtgrupp

Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele, laste- ja asenduskodude personalile ning lapsevanematele

Kursuse sisu

Koolitusel käsitletakse:
 
lugema ja kirjutama õppimise eelduste (eakohane suuline kõne, käe peenmotoorika, silma ja käe koostöö, rütmitaju ning foneemikuulmine jm) kujundamist;
osaoskuste (häälikanalüüsi- ja sünteesioskus jm) kujundamist;
lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamist.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:
mõistab lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemise seaduspärasusi;
oskab pädevalt luua tingimusi lugemis- ja kirjutamiseelduste ja oskuste tekkeks, muutes protsessi lastele huvitavaks ja kaasahaaravaks. 

Alusharidus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Muu
Tartu
6 AK
72 € + km
02.11.2018
02.11.2018
Kadi Valk
+372 50 81 737
info@luwi.ee