Koolieelse lasteasutuse juhtimine

Avaldaja Riina Stahl
07.10.2018

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut kutsub õppima!

Sihtgrupp: algajad koolieelse lasteasutuse juhid (direktor, õppejuht jm), kellel puudub juhtimisalane kogemus alushariduse valdkonnas

Eesmärk: õppida looma tingimusi koostöiseks muutuste juhtimiseks lapse arengukeskkonna kujundamisel

Teemad:  Täienduskoolituse õppekava aluseks on juhtimiskompetentsid lähtudes haridusasutuse juhi kompetentsimudelist. Muutuste juhtimine lapse arengu toetamisel.  Tulemuslik meeskonna juhtimine ja jagatud juhtimine. Võrgustikutöö ja koostöö lastevanematega. Juhi töökeskkond ja enesehindamine.

Õpitulemused: tunneb muutuste juhtimise protsesse ja oskab kasutada töövahendeid muutuste hindamiseks lapse arengukeskkonna kujundamisel; kavandab ühe praktilise muutuse protsessi, viib ellu ja analüüsib tulemust lapse arengukeskkonnast lähtuvalt; tunneb jagatud juhtimise põhimõtteid ja oskab kujundada ja juhtida meeskonda ja kasutada erinevaid kaasamise tehnikaid; oskab toime tulla oma stressiga, analüüsida enda tööd, juhi pädevusi ja kavandada arenguvajadusi.

KoolitajadSilvi Suur (vastutav õppejõud), Eve Eisenschmidt, Triin Rass, Ott Oja, Maire Tuul, Sigrit Lilleste, Veronika Rogalevitš, Jaana Liigand, Tiina Mõrd, Kaia Köster, Tuuli Vellamaa, Carmen Soo, Karin Saar, Riina Läll

Koolituse maksumus sisaldab toitlustust.

Koolituse läbinud saavad TLÜ täienduskoolituse lõpudokumendi.

Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja
Narva mnt 25, Tallinn / Tallinna Ülikool
6 EAP (kontaktõpe 96 tundi, iseseisevõpe 60)
1155
26.11.2018
27.03.2019
Riina Stahl
+372 6199 774
riina.stahl@tlu.ee