Infootsingu ABC õpetajale (HITSA)

Avaldaja Triin Kaasik
18.10.2018

Tänapäeva digitaliseerunud maailmas ümbritseb meid väga palju infot. Selleks, et infohulka mitte ära uppuda on eriti oluliseks oskuseks saanud info otsimine ja selekteerimine. Kursusel tutvutakse erinevate õppetööks vajalike kvaliteetsete infoallikatega, tuletatakse meelde autoriõiguste ja viitamisega seotud olulised aspektid. 

Koolituse eesmärk on toetada õpetajate infootsingu oskusi: internetist õppetööks sobivate materjalide leidmine ja kasutamise võimalused ning praktiline kogemus leitud materjalide hindamiseks, süstematiseerimiseks, haldamiseks ja jagamiseks.

Õpiväljundid: 

Oskab sõnastada infovajaduse, leida asjakohast infot ja seda kriitiliselt hinnata. 
Oskab infot taasesitamiseks talletada ja süstematiseerida.
Teab, kuidas kogutud infot jagada.
Oskab oma töös teiste autorite teoseid õiguspäraselt kasutada.

Koolielu
31 akad.t.
45
05.11.2018
16.12.2018
Triin Kaasik
5515520
Triin.Kaasik@hitsa.ee