Teatri tähendus ja mõju: "Ivanov"

Avaldaja Esta Pilt
07.01.2019

Läbiviija: Anneli Saro, teatriteaduse professor

Koolitusel antakse ülevaade psühholoogilisest realismist ja Stanislavski süsteemist teatris ning õpitakse analüüsima ja tõlgendama etendusi.
Sisu:
Ülevaade psühholoogilisest realismist ja Stanislavski süsteemist.
Etendus "Ivanov".
Lavastuse "Ivanov" kollektiivne semiootiline analüüs.
Lavastuse "Ivanov" fenomenoloogiline analüüs.

Eesti keel (emakeel), Kirjandus
Õpetaja
Tallinn, Teatri väljak 3
2 päeva
75 eurot
01.02.2019
02.02.2019
Esta Pilt
737 5560
Esta.pilt@ut.ee