Kiirlugemine

Avaldaja Esta Pilt
07.01.2019

Läbiviija: Jaan Mikk

Kiirlugemiskursuse eesmärgiks on tutvustada teksti sisu täielikuma mõistmise ning kiirema omandamise võtteid ja
harjutada nende kasutamist erinevatel viisidel sh uue kiirlugemisprogrammiga.
Kodutöö sooritanu saab tunnistuse, milline annab ka õiguse kiirlugemiskursust ise õpetada kiirlugemisprogrammiga.
Kursuse läbinud õppija

- teab, millised on aeglase lugemise põhjused;

- teab, milliste võtete abil saab teksti sisu paremini mõista ja kiiremini omandada;

- on arendanud oskusi teksti sisu kiiremaks ja täielikumaks omandamiseks.
 

Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kirjandus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Õpilane, Muu
Tarru, Ülikooli 20-320
2 päeva auditoorselt - esimene 04. veebruaril ja teine 18. veebruar, iseseisev töö
98 eurot
04.02.2019
04.03.2019
Esta Pilt
737 5560
Esta.pilt@ut.ee