Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

Avaldaja Esta Pilt
07.01.2019

Läbiviija: Angela Jakobson, kliiniline lapsepsühholoog

Sisu:
Oskuste õppe meetod.
Õpetamise püramiid.
Praktiliste töövahendite tutvustus (Tunnete kaardid, Lõpetamata lausete kaardid, Tugevate tunnetega toimetuleku kaardid). Kasutusvõimaluste, õppemängude tutvustus.
Vastutuse õppe meetod.

Alusharidus
Õpetaja, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Muu
Tartu, Ülikooli 20-320
6 tundi
125 eurot
05.02.2019
05.03.2019
Esta Pilt
737 5560
Esta.pilt@ut.ee