Hooliv turvalisus: toimetulek laste- ja noorte agressiivse käitumisega

Avaldaja Esta Pilt
07.01.2019

Läbiviija. Jürgen Rakaselg

Laste- ja noorte agressiooni seaduspärasused ja põhjused.

Olustikulised ja töökorralduslikud võimalused ning suhtlemisvõtted ohuolukordade ennetamiseks ja nendega toimetulekuks.

Laste- ja/või noorteasutuses tekkida võiva ohtliku olukorra lahendamise juriidiline regulatsioon ja eetilised aspektid.

Algõpetus, Ühiskonnaõpetus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Õpilane, Muu
Tarru, Ülikooli 20-320
7 tundi
98 eurot
08.02.2018
08.02.2019
Esta Pilt
737 5560
Esta.pilt@ut.ee