Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

Avaldaja Esta Pilt
07.01.2019

Läbiviija: Angela Jakobson, lapsepsühholoog
Kurbus või depressioon?
Depressiooni sümptomite mõistmine ja hindamine. Miks see juhtub?
Depressiooni mõju õppimisele.
Ravi valik depressiooni korral.
Depressioonis nooruki toetamine.
Mängulised abivahendid lapse/noorukiga kontakti saavutamiseks, emotsioonitöötluse ja eneseväljenduse abistamiseks ja arendamiseks.
Abistavad sekkumised klassiruumis.
Eneseteraapia võimalused.

Algõpetus, Inimeseõpetus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Õpilane, Muu
Tallinn, Teatri väljak 3
6 tundi
125 eurot
07.02.2019
07.02.2019
Esta Pilt
737 5560
Esta.pilt@ut.ee