Praktiline motiveerimine: Laste ja noorsportlaste motivatsiooni kujundamine

Avaldaja Esta Pilt
07.01.2019

Läbiviija: Aave Hannus
1. Videoloengud:
Treeningute motivatsioonilise õhkkonna mõju laste ja noorsportlaste arengule
Pikaaegse motivatsiooni reguleerimise põhimõtted sporditreeningutel osalevatel lastel ja noortel
2. Töötuba: Sisemise motivatsiooni tõstmise ja säilitamise üldised põhimõtted ja praktilised meetodid:
Ülesannete planeerimise põhimõtted ja strateegiad
Iseseisvuse toetamise põhimõtted ja strateegiad
Grupeerimise põhimõtted ja strateegiad
Distsipliini loomise ja säilitamise põhimõtted ja strateegiad
Hindamise ja tagasiside andmise põhimõtted ja strateegiad

Kehaline kasvatus
Õpetaja
Tartu, Ülikooli 20-320
10 tundi
98 eurot
19.02.2019
19.02.2019
Esta Pilt
737 5560
Esta.pilt@ut.ee