Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

Avaldaja Nevel Tosso
14.02.2019

Koolituse sisu

  1. Emotsioonid, õppimine ja aju.
  2. Enamesinevate laste ja noorukite ärevushäirete väljendused koolis. Ärevuse mõju õppimisele.
  3. Depressiooni sümptomite mõistmine lapse- ja noorukieas. Miks see juhtub? Ravi valik.
  4. Depressiooni mõju õppimisele.
  5. Abistavad sekkumised klassiruumis.
  6. Kuidas saan aidata depressioonis last, noorukit?

Koolituse läbinu:

  • Teab laste ja nooruki depressioonile ja ärevushäiretele viitavaid ohumärke.
  • Teab depressiooni ja ülemäärase mõju õppimisele ja on saanud ülevaate abistavatest sekkumistest klassiruumis.
  • Teab, kuidas uhelda toetavalt depressiivse noorukiga.
  • On saanud ülevaate kogemustest, praktilistest võtetest, kuidas abistada, toetada deressiivse, äreva lapse eneseregulatsiooni ja tähelepanufunktsiooni klassiruumis.
Aiandus, Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Disain ja käsitöö, Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Ehitus, Energeetika ja automaatika, Erialakeel, Erivajaduslik, Füüsika, Geograafia, Haridustehnoloogia, Iluteenindus, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Informaatika, Inglise keel, Inimeseõpetus, Kaevandamine, Kalandus, Kaubandus, Keemia, Keemiline töötlus, Kehaline kasvatus, Keskkonnakaitse, Kirjandus, Kodundus, Kunst, Käsitöö, Laevandustehnika, Lennundustehnika, Logistika, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Meediatehnoloogiad, Meediaõpetus, Mehaanika ja metallitöötlus, Merendus, Metsandus, Militaarõpe, Muusika, Muusika ja esituskunstid, Prantsuse keel, Puitmaterjalide töötlus, Põllumajandus, Rootsi keel, Saksa keel, Soome keel, Tehnoloogiaõpetus, Tekstiili- ja nahatöötlus, Tervishoid ja sotsiaalteenused, Toiduainetöötlus, Transporditehnika, Transpordivahendite juhtimine, Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, Vara- ja isikukaitse, Vene keel (emakeel), Vene keel (võõrkeel), Veterinaaria, Äriteenused, Õigusteenused, Ühiskonnaõpetus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Muu
Kastani 39, Tartu, 50405
6 ak tundi
162 €
26.11.2019
26.11.2019
Nevel Tosso
+372 5081 737
info@luwi.ee