Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

Avaldaja Nevel Tosso
25.02.2019

Koolitaja Angela Jakobson on lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli psühholoogia eriala,  2004. aastal kaitses magistritöö (cum laude) teemal “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kognitiivsete võimete struktuur” ning jätkas õpinguid Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktoriõppes teemal "Hariduslike erivajadustega lastele kohase õpetuse planeerimine tavakoolis".  Angela omab kliinilne psühholoog, tase 7  ja kliiniline lapsepsühholoog, tase 7 kutseid. 2013. aastal omistati talle Euro Psy kvalifikatsioon tervise ja kliinilise psühholoogia valdkonnas. Hetkel töötab Angela kliinilise psühholoogina ning teeb õppejõu/koolitajana koostööd erinevate lasteaedade, koolide ja koostööpartneritega. Ta valiti 2013. aastal Tartumaa aasta koolitajaks.

Koolituse sisu

  1. Aktiivsus- ja tähelepanu häire (ATH) - mis see on ja mis seda põhjustab?
  2. ATH diagnostilised tunnused, esinemissagedus ja kulg, kaasuvad probleemid.
  3. Sekkumismeetodid: psühhoteraapia ja farmakoteraapia võimalused.
  4. Koostöö vanemaga.
  5. Tähelepanuprobleemide korral võimalikud abistavad sekkumised rühma- ja klassiruumis.
  6. Abistavad keskkonna ümberkorraldused lasteaias, koolis ja kodus.
  7. Lapsele/noorele õpetatavad eneseabimeetodid tähelepanuprobleemidega toimetulekuks.
  8. Praktiliste töövahendite tutvustus (Tunnete kaardid, Muinasjutu kaardid, Lõpetamata lausete kaardid, Tugevate tunnetega toimetuleku kaardid), kasutusvõimaluste, õppemängude tutvustus.

Muu info

Kellaaeg: 10.00-17.00
Asukoht: Tartu
Kestus: 8 ak tundi
Hind: 135 € + km
Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Erialakeel, Füüsika, Geograafia, Inglise keel, Inimeseõpetus, Keemia, Kehaline kasvatus, Kirjandus, Kodundus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Muusika, Muusika ja esituskunstid, Prantsuse keel, Rootsi keel, Saksa keel, Soome keel, Tervishoid ja sotsiaalteenused, Vene keel (emakeel), Vene keel (võõrkeel), Ühiskonnaõpetus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Muu
Tartu
8
135 € + km
18.09.2019
18.09.2019
Nevel Tosso
+372 5081 737
info@luwi.ee