Lapse viha: turvaline toimetulek

Avaldaja Nevel Tosso
25.02.2019

Koolitaja Angela Jakobson on lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli psühholoogia eriala,  2004. aastal kaitses magistritöö (cum laude) teemal “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kognitiivsete võimete struktuur” ning jätkas õpinguid Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktoriõppes teemal "Hariduslike erivajadustega lastele kohase õpetuse planeerimine tavakoolis".  Angela omab kliinilne psühholoog, tase 7  ja kliiniline lapsepsühholoog, tase 7 kutseid. 2013. aastal omistati talle Euro Psy kvalifikatsioon tervise ja kliinilise psühholoogia valdkonnas. Hetkel töötab Angela kliinilise psühholoogina ning teeb õppejõu/koolitajana koostööd erinevate lasteaedade, koolide ja koostööpartneritega. Ta valiti 2013. aastal Tartumaa aasta koolitajaks.

Koolituse sisu

  1. Viha tunne ja agressiivne käitumine.
  2. Miks on vihaga toimetulek lapse jaoks raske?
  3. Täiskasvanu eneseregulatsioon: olukorra tõlgendused, “pidurte” tõmbamine.
  4. Vihastumise erinevad tasemed. Täiskasvanu võimalikud abistavad käitumised lapse tugevate tunnete väljendamise korral nii viha tunde eskalatsiooni kui taastumisstaadiumis. 
  5. Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine lastele. Rahunemisvõtted.
  6. Praktiliste töövahendite tutvustus.

Muu info

Kellaaeg: 10.00-17.00
Asukoht: Tallinn
Kestus: 8 ak tundi
Hind: 150 € + km
Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Ehitus, Erialakeel, Erivajaduslik, Füüsika, Geograafia, Inglise keel, Inimeseõpetus, Keemia, Kehaline kasvatus, Kirjandus, Kodundus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Meediaõpetus, Muusika, Muusika ja esituskunstid, Prantsuse keel, Põllumajandus, Rootsi keel, Saksa keel, Soome keel, Tehnoloogiaõpetus, Tervishoid ja sotsiaalteenused, Toiduainetöötlus, Vene keel (emakeel), Vene keel (võõrkeel), Ühiskonnaõpetus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Muu
Tallinn
8 ak tundi
150 € + km
25.09.2019
25.09.2019
Nevel Tosso
+372 5081 737
info@luwi.ee