Keskkooliõpetajate täiendkoolitus USAs

Avaldaja Tiiu Vitsut
04.03.2019

Programmi tutvustus koos lisadega on USA saatkonna kodulehel aadressil FULBRIGHT TEA - Teaching Excellence and Achievement Program for Teachers (TEA) | U.S. Embassy in Estonia

TEA (Teaching Excellence and Achievement) on kuuenädalane õppetöö ajal toimuv inglisekeelne enesetäiendus-  ja praktikaprogramm USAs, mida rahastab USA Välisministeerium (kõik õppe-, koolitus-, elamis- ja reisikulud, s.h ka lennukipilet, on kaetud)  ja administreerib IREX (International Research & Exchanges Board).

Avaldus koos lisadega tuleb esitada internetis aadressil http://oas.irex.org/fulbrighttea 25. märtsiks 2019, intervjuud sobivate kanditaatidega toimuvad aprillis ning seejärel tuleb valituks osutunud neljal taotlejal sooritada TOEFL iBT (tasuta pääsme testile registreerimiseks annab saatkond) või IELTS keeletest.

Programmil osalejad kinnitatakse septembris 2019 ja valituks osutunud õpetajad saavad siis asuda meditsiinilist vormi täitma.    

Osalejad paigutatakse kahte gruppi: 1. toimumisaeg on 2020. a jaanuari lõpust märtsi keskpaigani; 2.grupi programm toimub 2020.aasta septembrist novembri alguseni.

Aastatel 2010–2018 on TEA programmil osalenud 19 suurepärast õpetajat Eestist. Hoiame nendega ühendust ning teame, et kõigile andis programm uusi teadmisi, motivatsiooni projektideks ja algatusteks ning rahvusvahelise ametialase koostöövõrgustiku. Kogemus on unikaalne, sest programmis on akadeemiline koolitus, tutvumine USA haridus- ja kultuurieluga ning lühike praktika.  

 

Ajalugu, Bioloogia, Erivajaduslik, Füüsika, Geograafia, Haridustehnoloogia, Informaatika, Inglise keel, Keemia, Keskkonnakaitse, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Meediaõpetus, Ühiskonnaõpetus
Õpetaja
USA
6 nädalat
Tasuta
Tiiu Vitsut
5139725
vitsutt@state.gov