Motiveeriva intervjueerimise (MI) algtaseme koolitus Tartus

Avaldaja Madli Leikop
01.04.2019

Kuidas leida lapse ja tema vanema jaoks parimad lahendused?
Kuidas saada hakkama vastasseisuga ja anda nõu nii, et seda ka kuulda võetaks?
Kuidas teha nii, et motivatsioon muutusteks tuleks inimese enda seest?
Ja kuidas saavutada, et see tulemus oleks püsiv?

Kõike seda õpitaksegi motiveeriva intervjueerimise (MI) koolitusel.
Meie koolitused on alati väga praktilised ja koolitatavad saavad n-ö omal nahal tunda, kuidas MI toimib.

Õppetöö toimub seminari vormis, tavaliselt kolmel päeval ja kasutatakse järgmisi
õpimeetodeid: paaristöö, rollimängud, individuaalne töö, rühmatöö, töö kolmikutes, lühiloeng.

Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut õpitud oskusi praktilises töös rakendada.

Kolmepäevasel koolitusel vaatame koos, mis on:
*Motiveeriva intervjueerimise (MI) teoreetiline taust, kujunemislugu ning rakendusvaldkonnad
*MI vaimsus ja protsessid
*Kliendikesksed nõustamistehnikad (avatud küsimused, peegeldused, kokkuvõtted ja kinnitused), info jagamine kliendile MI-le kohasel viisil
*Ambivalentsus, ebakõla ja sellega toimetulek
*Muutustejutt
*Oskuste praktiseerimine koolitaja juhendamisel

Koolituse kogumaht 21 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd.
Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad EMITA Kooli tunnistuse.
Järgmine avatud koolitus Tartus toimub 2.-3. ja 29. mai 2019
Koolitajaks Anne Õuemaa
Maksumus ühele inimesele on 235.-
Registreeru koolitusele (kuni 25. aprill või grupi täitumiseni): https://goo.gl/nfsoUE
Täpne päevakava saabub koolituse eel e-postiga.

Rohkem infot: http://emita.ee kodulehel või Loki.emitakool@gmail.com

 

Tartu linn
2.-3. mai, 29. mai
235.-
Loki Rämmel
Loki.emitakool@gmail.com