Lühike ECDI-II - Sõeltest kahe-ja kolmeaastaste eesti laste kõne uurimiseks

Avaldaja Signe Reppo
12.04.2019

Sisu:

Lapse varajase kõne arengu uurimise olulisus ja meetodid.
Lapse kõne uurimise hetkeolukord Eestis.
Uus Eesti oludele kohandatud sõeltest, ECDI-II on MacArturi testi (vt https://mb-cdi.stanford.edu/adaptations.html) eestikeelne adaptatsioon.
Juhised testi kasutamise ja tagasiside andmise kohta.

Aiandus, Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Disain ja käsitöö, Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Ehitus, Energeetika ja automaatika, Erialakeel, Erivajaduslik, Füüsika, Geograafia, Haridustehnoloogia, Iluteenindus, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Informaatika, Inglise keel, Inimeseõpetus, Kaevandamine, Kalandus, Kaubandus, Keemia, Keemiline töötlus, Kehaline kasvatus, Keskkonnakaitse, Kirjandus, Kodundus, Kunst, Käsitöö, Laevandustehnika, Lennundustehnika, Logistika, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Meediatehnoloogiad, Meediaõpetus, Mehaanika ja metallitöötlus, Merendus, Metsandus, Militaarõpe, Muusika, Muusika ja esituskunstid, Prantsuse keel, Puitmaterjalide töötlus, Põllumajandus, Rootsi keel, Saksa keel, Soome keel, Tehnoloogiaõpetus, Tekstiili- ja nahatöötlus, Tervishoid ja sotsiaalteenused, Toiduainetöötlus, Transporditehnika, Transpordivahendite juhtimine, Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, Vara- ja isikukaitse, Vene keel (emakeel), Vene keel (võõrkeel), Veterinaaria, Äriteenused, Õigusteenused, Ühiskonnaõpetus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Õpilane, Muu
Tartu Näituse 2 TÜ psühholoogia instituut
kl 10 - 14
150
30.08.2019
30.08.2019
Signe Reppo
7375959
signe.reppo@ut.ee
Harno logo