STEM-õpetaja lisaeriala Tallinna Tehnikaülikoolist

Avaldaja Tiia Rüütmann
11.06.2019

Head koolijuhid ja õpetajad!

 

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) pakub huvitavat võimalust juba töötavatele õpetajatele või õpetajana tööle asuda soovijaile: algamas on STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) õpetaja lisaeriala täiendusõpe projekti „STEM õpetajad: lisaeriala ja ainedidaktiline pädevus TalTech-ist“ raames. Koolitus sobib ka õppejõududele.

 

Täienduskoolituse eesmärgiks on pakkuda juba töötavatele õpetajatele või muudest valdkondadest õpetajatööle sisenejatele mitmekesiseid paindlikke võimalusi STEM õpetaja lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamiseks ning tulemuslikuks ja lõimitud õpetamiseks.

 

Koolitus katab STEM didaktika, laboratoorse töö didaktika, õppekava koostamise ja analüüsi, mitmekultuurilise õpikeskkonna, IT  õpetajatöös jpm teemavaldkondi.

 

Täienduskoolituse kulud katab SA Innove ja osalejatele on õpe tasuta.  Täpsem info ja ülevaade täiendusõppekavast on leitav Eesti inseneripedagoogika keskuse kodulehel http://www.ttu.ee/ipk

 

Lisaeriala täiendusõpe algab 13. septembril 2019 ja toimub reedeti, 2-3 korda kuus. Täpsem tunniplaan on leitav keskuse kodulehelt  https://www.ttu.ee/asutused/eesti-inseneripedagoogika-keskus/tunniplaan-9/1-aasta-taiendusoppurite-oppesessioonid-kevadsemestril-2015/ .

 

Õppekava maht on 32 EAP. Õppekava on rahvusvaheliselt akrediteeritud ja lõpetajad, kel on kõrgharidus STEM valdkonnas, saavad ka rahvusvahelise tunnistuse.

 

Registreerumine lisaeriala täiendusõppesse on avatud: https://taltech.ee/taiendusoppijale/opetajakoolitus/algavad-koolitused-5/?id=26999&koolitus=17677  .

 

Ootame huvilisi õppima!

 

Lugupidamisega

 

Tiia Rüütmann

TalTech Eesti inseneripedagoogika keskuse juhataja

Tel: 620 3255

E-post: tiia.ruutmann@taltech.ee

http://www.ttu.ee/ipk

Õpetaja
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
2 semestrit
osalejatele tasuta. STEM õpetaja lisaeriala täiendusõppe kulud katavad EL Sotsiaalfond ja Eesti riik projekti „STEM õpetajad: lisaeriala ja ainedidaktiline pädevus TalTech-ist“ (2014-2020. 1.02.18-0642_05102018) raames.
13.09.2019
12.06.2020
Tiia Rüütmann
6203255
tiia.ruutmann@ttu.ee