Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

Avaldaja Nevel Tosso
25.07.2019

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

Arengulised erivajadused - mida ja miks peaksime nendest kindlasti teadma;
Varajane sekkumine - võti probleemide ennetamiseks ja lapse võimalikult efektiivseks toetamiseks;
Vaimupuudega, keha-, nägemis- ja kuulmispuudega ning tähelepanupuudulikkuse ning hüperaktiivsuse probleemidega laste toetamise võimalustest väikelapseeas; 
Kuidas aidata eriandekusel mõjule pääseda?Koolituse läbinu
 

oskab märgata ja toetada probleemidega väikelapsi;
teab, kui tähtis on varajane sekkumine erivajadusega lapse probleemidesse;
toetab erivajadusega laste arengut;

märkab lapse eriandekusi ja oskab neid proportsionaalselt arendada.

Alusharidus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Lapsevanem
Tallinn, Pärnu mnt 67A
8 AK
90 € + km
07.08.2019
07.08.2019
Nevel Tosso
5081737
info@luwi.ee