Väikelapse kõne areng

Avaldaja Nevel Tosso
25.07.2019

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: 

Lühiülevaade lapse kõne arengu üldistest seaduspärasustest sünnist kooliminekuni 
Erinevad võimalused lapse kõne arengu toetamiseks 
Probleemid, mis võivad kõne arengut takistada 
Kõnepuuded. Kuidas neid ära tunda? Kust ja millal otsida abi? 
Kuidas suhelda mitterääkiva lapsega?
Kõne arengu toetamine vastavalt lapse vanusele:

1. Esmased kõne arengu eeldused kujunevad juba enne sündi. Esimene eluaasta kui otsustav aeg tajude ja kõneeelduste kujunemisel. 1-3-aastase lapse kõne areng ja selle toetamine. Vajalik abi kõne arengu probleemide korral.

2. 3-6-aastase lapse kõne areng ja selle toetamine. Õige häälduse kujunemine, suhtlemisoskus, tegevuste planeerimine kõne abil jm lapse arengut strateegiliselt mõjutavad faktorid. Kõne arengu puuded. Kust ja millal otsida abi?
 
Õpiväljundid

Kursuse läbinu: 

tunneb erinevaid võimalusi lapse kõne arengu toetamiseks;
teab probleeme, mis võivad kõne arengut takistada;
tunneb levinumaid kõnepuudeid ja teab, kuidas kõnepuudega last toetada;
leiab võimalusi suhtlemiseks mitterääkiva lapsega.

Alusharidus
Õpetaja, Direktor, Noorsootöötaja, Lapsevanem
Tallinn, Pärnu mnt 67A
6 AK
72 € + km
13.08.2019
13.08.2019
Nevel Tosso
5081737
info@luwi.ee