Lapse viha: turvaline toimetulek

Avaldaja Nevel Tosso
25.07.2019

Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, tugiisikutele

 

Koolituse sisu

 

  • Viha tunne ja agressiivne käitumine.
  • Miks on vihaga toimetulek lapse jaoks raske?
  • Täiskasvanu eneseregulatsioon: olukorra tõlgendused, “pidurte” tõmbamine.
  • Vihastumise erinevad tasemed. Täiskasvanu võimalikud abistavad käitumised lapse tugevate tunnete väljendamise korral nii viha tunde eskalatsiooni kui taastumisstaadiumis. 
  • Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine lastele. Rahunemisvõtted.
  • Praktiliste töövahendite tutvustus.

 

Koolituse läbinu

 

  • teab vihastumise erinevaid astmeid ja võimalikke abistavaid sekkumisviise;
  • on analüüsinud enda viha väljendusmustreid;
  • teab lastele tugevate tunnetega toimetuleku oskuste õpetamise põhimõtteid ja erinevaid töövõtteid.
Algõpetus, Alusharidus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem
Tallinn, Pärnu mnt 67A
8 AK
150 EUR + km
25.09.2019
25.09.2019
Nevel Tosso
5081737
info@luwi.ee