Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile (6.-9. klass) vene keeles

Avaldaja Merle Lust
28.08.2019

Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas.

 

Osalejate õpiväljundid:

  • rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat;
  • oskab loetleda efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid;
  • analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja suundumusi;
  • omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse kujunemise protsessi;
  • oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse õpetajaraamatut.

Koolituse kava:

09.45-10.00  Hommikukohv ja koolitusele registreerimine

10.00-11.45 Tutvumine, sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus
                   Ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus
                   Efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted.
11.45-12.30 Lõuna

12.30-14.15 Otsuste langetamise metoodika
                   Ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed
                   Kanepi poolt ja vastu (väitlus)

14.15-14.30 Paus

14.30-16.15 Enesejuhtimise metoodika
                   Suhtlemisoskuste arendamise metoodika
                   Kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus. Tagasiside

 

Koolitaja: Julia Kashina

 

Igale osalejale  paberkandjal õppemapp "Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile", mis sisaldab tunnikavasid, töölehti jms.

 

Inimeseõpetus
Õpetaja, Muu
Jõhvi
1 päev (7 akadeemilist tundi)
Tasuta
24.10.2019
24.10.2019
Merle Lust
659 3844
merle.lust@tai.ee