Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (1.-5.klass) vene keeles

Avaldaja Merle Lust
28.08.2019

Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas.

 

Osalejate õpiväljundid:

  • rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat;
  • oskab loetleda efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid;
  • analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja suundumusi;
  • omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse kujunemise protsessi;
  • oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse õpetajaraamatut.

Koolituse kava:

 

09.45-10.00  Hommikukohv ja koolitusele registreerimine

 

10.00-11.45  Tutvumine, sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus
                     Ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus
                     Efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted

 

11.45-12.30  Lõuna

 

12.30-14.15  Otsuste langetamise metoodika
                     Ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed
                     Enesejuhtimise metoodika

 

14.15-14.30  Kohvipaus

 

14.30-16.15  Otsuste langetamise metoodika
                     Suhtlemisoskuste arendamise metoodika
                     Kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus. Tagasiside

Koolitaja: Julia Kashina

Igale osalejale  paberkandjal õppemapp "Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile", mis sisaldab tunnikavasid, töölehti jms.

 

Inimeseõpetus
Õpetaja, Muu
Tallinn
1 päev (7 akadeemilist tundi)
Tasuta
21.11.2019
21.11.2019
Merle Lust
659 3844
merle.lust@tai.ee