Tulemuslik arenguvestlus lapsevanema/hooldajaga

Avaldaja Nevel Tosso
10.09.2019

Arenguvestluse eeltöö, selle juhtimine ja kokkuvõtete tegemine eeldab lapse perega kohtumiseks valmisolekut, kontakti loomist, informeeritust, suhtlemisoskust, diskreetsust, aega süvenemiseks ja usku selle õnnestumisse. Interaktiivne ja osalejaid kaasav koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

 

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Arenguvestluse kasu lapsele, lapsevanemale ja lasteaiaõpetajale
  • Partnerluse põhimõtted koostöös lastevanematega – arenguvestluse läbiviimise eeldus
  • Efektiivsed sutlemisoskused arenguvestluse õnnestumiseks
  • Kommunikatsiooni barjäärid
  • Arenguvestluse eeltöö, läbiviimise protsess, tagasiside andmine
  • Küsimused – vestluse toetajad või takistus arenguvestluses
  • Millest räägib partnerile „kehakeel“
  • Konfliktsituatsiooni areng ja lahendamise viisid
  • Refleksioon arenguvestluse läbiviimisest - Gibbsi refleksiooniring
Alusharidus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Õpilane, Muu
Tartu, Kastani 39
8 AK
90 EUR + km
04.10.2019
04.10.2019
Nevel Tosso
5081737
info@luwi.ee