Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

Avaldaja Nevel Tosso
10.09.2019

Täiendusõppeks lapsehoidjatele, kuid sobib ka lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

Arengulised erivajadused - mida ja miks peaksime nendest kindlasti teadma;
Varajane sekkumine - võti probleemide ennetamiseks ja lapse võimalikult efektiivseks toetamiseks;
Vaimupuudega, keha-, nägemis- ja kuulmispuudega ning tähelepanupuudulikkuse ning hüperaktiivsuse probleemidega laste toetamise võimalustest väikelapseeas; 
Kuidas aidata eriandekusel mõjule pääseda?

 

Alusharidus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Õpilane, Muu
Tallinn, Pärnu mnt 67A
8 akadeemilist tundi
90 EUR + km
18.10.2019
18.10.2019
Nevel Tosso
5081737
info@luwi.ee