Loov- ja rollimängud koolieelses eas

Avaldaja Nevel Tosso
10.09.2019

Sihtgrupp

 

Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele.

 

Koolituse sisu

 

Koolitus toimub läbi  erinevate  tegevuste, kaasa saab mängude kirjeldused. Koolituse käigus näeb ka videoklippe ja fotosid laste erinevatest mängudest.

 

  • Mängud vanuseti  koolieelses eas (lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid): tutvumismängud (0-1a);matkimismängud (1-3a); rollimängud (3-7a); reeglitega mängud (5-7a);
  • Sõrme-,  õppe-, arvuti-, lavastus- ja laulumängud;
  • Kuidas mängu juhendada ja  millele mõelda mängu ettevalmistamisel.
Alusharidus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Õpilane, Muu
Tallinn, Pärnu mnt 67A
6 akadeemilist tundi
72 EUR + km
31.10.2019
31.10.2019
Nevel Tosso
5081737
info@luwi.ee