Haridusasutuse digitaristu arendamine (HITSA)

Avaldaja Triin Kaasik
01.10.2019

Kogenud koolitaja juhendamisel ning teiste koolidega kogemusi vahetades kaardistame kooli hetkeolukorra ja jagame häid ideid,

  • millised on digiajastu võimalused õppeprotsessis,
  • milline on digitaristu hetkeolukord ja arenguvajadused,
  • milline on digiajastu meeskonna töökorraldus?

Koolituse lõpuks sünnib kooli vajadusi silmas pidav digitaristu arengukava.

Ootame koolitusele koolijuhte koos meeskonnaga – 1-2 kolleegiga, kellega koos soovitakse muutust koolis ellu viia. Meeskonna ühe liikmena soovitame kaasata kindlasti IT-juhti ning samuti võib neljanda liikmena soovi korral kaasata KOV esindaja (valla IT spetsialist/teenusepakkuja).

Tallinn
39 akad.t.
262
17.10.2019
20.12.2019
Triin Kaasik
5515520
Triin.Kaasik@hitsa.ee