Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: kunsti- ja tehnoloogiaained ning kehaline kasvatus

Avaldaja Madli Leikop
03.12.2019

Koolitus on mõeldud üldhariduse kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või kesktasemel õpetajaid, kelle arvutikasutamise oskused on rahuldavad või head ning kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt; kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.

Uus koolitus kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse õpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Kangatrükk, muusikapala ja pildiraami loomine või hoopiski orienteerumine  – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib tükikaupa iganädalasi iseseisvaid töid tehes ja õpilastega katsetades.  Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

Läbitakse 5 digipädevuste teemat
Valmib 1 õpilugu
Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
Toeks on 2 praktikust koolitajat 
100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab ise valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 

Kehaline kasvatus, Kunst, Tehnoloogiaõpetus
Õpetaja
Veebipõhine kursus
20.01.2020 - 22.03.2020
Tasuta
20.01.2020
22.03.2020
Triin Kaasik
6510108
triin.kaasik@hitsa.ee