Kiirlugemine

Avaldaja Esta Pilt
08.01.2020

Kursuse läbiviija: Jaan Mikk, emeriitprofessor

Kursuse läbinud õppija
- teab, millised on aeglase lugemise põhjused;
- teab, milliste võtete abil saab teksti sisu paremini mõista ja kiiremini omandada;
- on arendanud oskusi teksti sisu kiiremaks ja täielikumaks omandamiseks.
Sisu:
Aeglase lugemise põhjused.
Teksti sisu mõistmise viisid.
Kiirlugemise harjutamise võtted ja vaimse töö efektiivsuse tõstmise võimalused.
Veebipõhine kiirlugemisprogramm 5.1. Lugemiskiiruse ja omandamistaseme mõõtmine. Tagasivaatamiste vähendamine.
Silma liikumine lugemisel. Sõnarühmade lugemine. Oma tekstide lugemine kiirlugemisprogrammiga.
Nägemisvälja laiendamine. Schulte tabelid. Keskendumine lugemisel
Teksti mõistmise olemus ja tasandid. Sõnavara arendamine. Grüningi 3-2-1 metoodika.
Kujutlused teksti mõistmisel. Mõistekaardid. Artikulatsiooni mahasurumine.
Teksti omandamine. Kordamine. Süvalugemine. Emotsioonid õppimisel. Oma
arengujoonte vaatlemine.
Kodutöö:
Portfoolio, milles analüüsite oma õppimist kiirlugemisoskuse omandamisel või
Metoodiline materjal, milles kirjeldate mõne kiirlugemisvõtte õpetamist oma õpilastele.
Kodutöö sooritanu saab tunnistuse, milline annab ka õiguse kiirlugemiskursust ise õpetada kiirlugemisprogrammiga 5.1.
Info ja registreerumine: http://www.ut.ee/talveulikool
Eesti keel (emakeel)
Õpetaja
Tartu Ülikool
2 päeva auditoorselt, 3. ja 25. veebruar
98 eurot
03.02.2020
09.03.2020
Esta Pilt
737 5560
Esta.pilt@ut.ee