Pöia seisund, kõnnimuster ja dünaamiline rühikus

Avaldaja Esta Pilt
08.01.2020

Läbiviijad: Kaja Hermlin, Kadri Vernik ja Jaan Ereline

Kursuse läbinud õppija
- oskab kasutada kehalisi harjutusi alajäseme liigeste funktsiooni, kõnnimustri ja jooksutehnika korrastamiseks.
Sisu:
Jalaliigeste ortopeediline uurimine vaatluse teel, konstitutsioonilised iseärasused, kõnnimuster (teoreetiline osa).
Jalgadele tekkiva keharaskuse jaotuse biomehaaniline analüüs (lamenenud pöiavõlviga kaasnevad muutused) ning keha staatilise tasakaalu määramine tasasel ja ebatasasel pinnal.
Meetodid.
Podomeetria, podoskoopia ja dünamograafia.
Harjutused jalgade asendi korrastamiseks, tasakaalu- ja kõnniharjutused keharaskuskeskme tunnetamiseks.
Info ja registreerumine: http://www.ut.ee/talveulikool
Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus
Õpetaja, Lapsevanem
Tartu Ülikool
6 tundi
75 eurot
25.01.2020
25.01.2020
Esta Pilt
737 5560
Esta.pilt@ut.ee