Psühholoogilise eneseabi kursus

Avaldaja Esta Pilt
08.01.2020

Läbiviija: Angela Jakobson, kliiniline psühholoog

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Tallinna esindus Teatri väljak 3-311

Koolitusel osalenu
- analüüsib enda isiklikke eneseabistrateegiaid, toimetulekuressursse;
- teab erinevaid käitumuslikke eneseabimeetodeid;
- teab erinevaid ülemäärase muretsemise käsitlemise tehnikaid ja oskab neid kasutada nii enda kui teiste aitamiseks;
- teab, millega tegeleb kognitiiv-käitumuslik teraapia
- on õppinud tundma mõte- meeleolu-käitumine seost
- teab erinevaid käitumuslike eneseabimeetodeid.
Sisu:
Olemasolevate eneseabistrateegiate kaardistamine, toimetulekuressursid.
Kognitiiv-käitumusliku teraapia eneseabivõtted.
Käitumuslikud sekkumised. Eneseabi võimalused kehalise seisundi parandamiseks ja toimetulekuks pingetega.
Lõõgastumisoskus: erinevate tehnikate tutvustamine.
Eneseabimeetodid uneprobleemide leevendamiseks.
Info ja registreerumine: http://www.ut.ee/talveulikool
Aiandus, Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Disain ja käsitöö, Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Ehitus, Energeetika ja automaatika, Erialakeel, Erivajaduslik, Füüsika, Geograafia, Haridustehnoloogia, Iluteenindus, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Informaatika, Inglise keel, Inimeseõpetus, Kaevandamine, Kalandus, Kaubandus, Keemia, Keemiline töötlus, Kehaline kasvatus, Keskkonnakaitse, Kirjandus, Kodundus, Kunst, Käsitöö, Laevandustehnika, Lennundustehnika, Logistika, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Meediatehnoloogiad, Meediaõpetus, Mehaanika ja metallitöötlus, Merendus, Metsandus, Militaarõpe, Muusika, Muusika ja esituskunstid, Prantsuse keel, Puitmaterjalide töötlus, Põllumajandus, Rootsi keel, Saksa keel, Soome keel, Tehnoloogiaõpetus, Tekstiili- ja nahatöötlus, Tervishoid ja sotsiaalteenused, Toiduainetöötlus, Transporditehnika, Transpordivahendite juhtimine, Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, Vara- ja isikukaitse, Vene keel (emakeel), Vene keel (võõrkeel), Veterinaaria, Äriteenused, Õigusteenused, Ühiskonnaõpetus
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem, Õpilane, Muu
Tartu Ülikool
6 tundi
125 eurot
12.02.2020
12.02.2020
Esta Pilt
737 5560
Esta.pilt@ut.ee