Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Avaldaja Madli Leikop
23.01.2020

Lisaks käsitleb koolitus läbivalt ka turvalisuse ja probleemilahenduse osaoskusi. Eesmärk on toetada õpetajate teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolitusel osalejal valmib lõputööna praktiline õpilugu, mida ta saab rakendada oma aines õppijate digipädevuste toetamiseks. Õpiloo teema ja täpsema teostuse valib õpetaja ise ning katsetab selle erinevaid osi koolituse käigus ka oma õppijatega.  

Koolitus on 100% veebipõhine!

Lisainfo ja registreerumine

Õpetaja
Tallinn
39 akadeemilist tundi
Õpetajatele tasuta tingimusel, et kursus läbitakse täies mahus.
03.02.2020
05.04.2020
Triin Kaasik
triin.kaasik@hitsa.ee