Tuleviku klassiruumi loomine

Avaldaja Madli Leikop
20.02.2020

Koolitus toimub 3. märtsil. Maht: 8 akadeemilist tundi, sellest 6 tundi praktilist tööd. Koolitaja: Marge Kusmin (SmartEducation Consulting OÜ). Registreerumine

NB! Koolitusele on oodatud kahe- kuni neljaliikmelised koolimeeskonnad. Osalejate hulgas peab olema üks kooli juhtkonna liige, kaasata on võimalik ka KOV haridusametnik.
 
Sihtrühmaks on üld-, kesk- ja kutsehariduse õpetajad, õppejuhid, haridustehnoloogid, direktorid ja omavalitsuse haridustöötajad jt, koolimeeskonna liikmed.
 
Palume kõigil osalejatel eraldi registreeruda.
 
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
 
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on toetada vajalike teadmiste ja oskuste kujunemist nüüdisaegse klassiruumi kavandamiseks ning õpetaja rolli muutumist erinevate metoodikate rakendamisel. Koolitus annab valmisoleku kaasaegse klassiruumi kavandamiseks, milleks on aktiivne õpikeskkond, kus pedagoogika, füüsiline ruum ja tehnoloogia toetavad ennastjuhtiva õppija kujunemist, kasutades nüüdisaegset õpikäsitust ja kahekümne esimese sajandi oskuseid.
 
Sisukirjeldus: Koolituse sisuks on (Future Classroom Lab, FCL) kontseptsiooni tutvustus, mis on inspireeriv õpikeskkond ning innustab õpetajaid mõtlema üha enam pedagoogika ja tehnoloogia lõimimisele, arvestades klassiruumi disaini tähtsust. Koolitusel osalejad saavad kuues õpitsoonis avastada olulisi elemente 21. sajandi õppes, milleks on õpilaste ja õpetajate oskused ja rollid, õpistiilid, õpikeskkonna disain, praegune ja arenev tehnoloogia ning haridust mõjutavad sotsiaalsed trendid.
 
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja
Akadeemia tee 21/ 1, IV k TALLINN 12618
8 akadeemilist tundi
03.03.2020
03.03.2020
Aivar Hiio
aivar.hiio@hitsa.ee
Harno logo