Motiveeriva Intervjueerimise (MI) algtase

Avaldaja Loki Rämmer
03.03.2020

Motiveeriv Intervjueerimine (MI)

Kuidas teha nii, et motivatsioon muutusteks tuleks inimese enda seest?

Kuidas saada hakkama vastasseisuga ja anda nõu nii, et seda ka kuulda võetaks?

Kuidas saavutada, et tulemus olek püsiv?

Kõike seda õpitaksegi motiveeriva intervjueerimise koolitusel.

 

MI on nõustamismeetod, mis on suunatud inimeste käitumises positiivsete muutuste esilekutsumisele. MI õpetab rakendama igapäevaseid suhtlemisvõtteid moel, mis suurendab inimese sisemist motivatsiooni, võimet võtta oma elus ette olulisi muutusi ning hoida neid elus.

Meie koolitused on alati väga praktilised ja koolitatavad saavad nö “omal nahal“ tunda, kuidas MI toimib.

Õppetöö toimub seminari vormis, kolmel päeval ja kasutatakse järgmisi õpimeetodeid: paaristöö, rollimängud, individuaalne töö, rühmatöö, töö kolmikutes, lühiloeng.

Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut õpitud oskusi praktilises töös rakendada.

Kolmepäevasel koolitusel vaatame koos, mis on:

*Motiveeriva intervjueerimise (MI) teoreetiline taust, kujunemislugu ning   rakendusvaldkonnad

*MI vaimsus ja protsessid

*Kliendikesksed nõustamistehnikad (avatud küsimused, peegeldused, kokkuvõtted ja kinnitused), info jagamine kliendile MI-le kohasel viisil

*Ambivalentsus, ebakõla ja sellega toimetulek

*Muutustejutt

*Oskuste praktiseerimine koolitaja juhendamisel

 

Koolituse kogumaht on 21 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd.

Koolituse läbinud (vähemaalt 75%) ja õppekava täitnud õppijad saavad EMITA Kooli tunnistuse.

Maksumus ühele inimesele 250.- eurot.

Hind sisaldab koolitust, materjale ja pausidel teed-kohvi ning suupisteid.

Tartu I grupp (Väikegrupp, max 8 osalejat!) KOHAD TÄIS!

Koolituspäevad: 19.,20.märts ja 17.aprill 2020

 

Tartu II grupp

Koolituspäevad: 29.,30.aprill ja 14.mai 2020

Registreeru: https://forms.gle/dA1YjM7hRXpfsWU3A

 

Tallinn

Koolituspäevad: 19.,20.mai ja 17.juuni 2020

Registreeru: https://forms.gle/j9TjiFVKgL84Q5uF8

 

Lisainfo: Loki.emitakool@gmail.com

http://www.emita.ee

 

Tervishoid ja sotsiaalteenused
Õpetaja, Direktor, Huvijuht, Noorsootöötaja, Lapsevanem
Tartu, Tallinn
26 ak.h
250.-
29.04.2020
14.05.2020
Loki Rämmer
56962623
loki.emitakool@gmail.com