Positiivse õpikeskkonna loomine ja tervist säästev tööviis

Avaldaja Piret Tegova
10.03.2020

Koolitusel osalemise tingimus on, et osaleja töötab õpetaja ametikohal osalise või täistööajaga, ning on pedagoogina/ õpetajana kantud ka EHIS’esse.

Koolitusele registreerimine toimub Hitsa keskkonnas https://koolitus.edu.ee/training/3406

I õppepäev (7 ak. tundi)

 • Õpetaja roll õpilase ööpäevas
 • Õpetaja õpikeskkonna liidrina ja meeskonna juhina
 • Koostööoskused suhtlemises lapsega seotud isikutega
 • IKT vahendid õpikeskkonna loomisel ja enesearengu toetamisel. Veebirakenduse Google Classroom tutvustus. Ettevalmistus materjalide, rühmatööde ja iseseisva töö üles laadimiseks ja kasutamiseks.

II õppepäev (7 ak. tundi)

 • Agressiivse käitumise ümberraamistamise ja peegeldamise oskus
 • Tõhusad suhtlemisoskused ja edukas konfliktide ennetamine klassiruumis
 • Argessiivse käitumisega toimetulek
 • Juhtumianalüüsi metoodikad

III õppepäev (7 ak. tundi)

 • Enesekehtestamise põhivormid, sõnalised ja mittesõnalised kehtestamisvahendeid, toimetulek manipulatiivsete käitumisviisidega
 • Toetavad mina kaitsed
 • Stressi faasid, ennetamine ja toimetulek

IV õppepäev (7 ak. tundi)

 • Läbipõlemise tunnused, ennetamine ja toimetulek
 • Eneseväärtustamine, selle mõju tervisele ja toimetulekule
 • Tervist säästev ajaplaneerimine

Iseseisev töö (12 tundi): eneseanalüüs 1 – mina õpetaja ja klassimeeskonna juhina, eneseanalüüs 2 – minu tervisekäitumine

Õpetaja
Vaksali 7, Tartu
K 6.05, N 7.05, N 21.05 ja R 22.05 kell 10.30 - 17
tasuta
06.05.2020
22.05.2020
Piret Tegova
5296028
piret@rahvaylikool.ee