Progeäpid - programmeerimist toetavad rakendused erinevates seadmetes ja veebis

Avaldaja Madli Leikop
19.03.2020

Kursuselt leiab õpetaja programmeerimise algõpetuseks sobivaid äppe, kirjutab õpiloo (ülevaate) ja katsetab õpilastega äppe ja erinevaid programeerimist puudutavaid keskkondi.
 
Kursusel uuritakse programmeerimist toetavad rakendusi nii arvutis, veebis, vidinatega kui ka nutiseadmetel, mis on lihtsamad ja visuaalsed (sobilikud algajatele). Kõigepealt otsitakse ise põnevaid äppe, programme ja veebe, millega saab programmeerida, probleemilahendust harjutada. Järgmisena katsetatakse koos õpilastega mõnda leitud asja ning kõige lõpuks viiakse õpilased nii kaugele, et nad ka ise saavad oma õpitut teistele edasi jagada.
 
 
 
Moodle´i keskkond
31 akadeemilist tundi
23.03.2020
17.05.2020
Kristi Salum
kristi.salum@hitsa.ee