STREAM-õpetaja lisaeriala täiendusõpe TTÜ-s

Avaldaja Tiia Rüütmann
27.05.2020

Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) pakub huvitavat võimalust juba töötavatele õpetajatele või õpetajana tööle asuda soovijaile: algamas on STREAM (Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts (Design), Mathematics) õpetaja lisaeriala täiendusõpe projekti „STREAM õpetajad: parim võimalus täiendõppeks on Tallinna Tehnikaülikool“ raames.

 

Koolituse sihtrühmaks on  üldhariduskoolide (sh täiskasvanute gümnaasiumide) ja kutseõppeasutuste juba töötavad õpetajad, kõrgkoolide õppejõud, tööjuhendajad või õpetajana/õppejõuna tööle asuvad isikud.

 

Täienduskoolituse eesmärgiks on pakkuda juba töötavatele õpetajatele või muudest valdkondadest õpetajatööle sisenejatele mitmekesiseid paindlikke võimalusi STREAM õpetaja lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamiseks ning tulemuslikuks ja lõimitud õpetamiseks.

 

Koolitus katab STREAM didaktika, laboratoorse töö didaktika, õppekava koostamise ja analüüsi, mitmekultuurilise õpikeskkonna, IT  õpetajatöös, Asjade interneti jpm teemavaldkondi.

 

Täienduskoolituse kulud katab SA Innove ja osalejatele on õpe tasuta.  Täpsem info ja ülevaade täiendusõppekavast on leitav Eesti inseneripedagoogika keskuse kodulehel https://www.taltech.ee/kursus/21238

 

Lisaeriala täiendusõpe algab 1. septembril 2020 ja toimub reedeti, 2-3 korda kuus. Vajadusel viime koolituse läbi ka kombineeritud õppes või e-õppes, sõltuvalt olukorrast. Täpsem tunniplaan on leitav keskuse kodulehelt juunikuus.

 

Koolituse maht on kokku 32 EAP (832 tundi), kuid valida võib soovi korral ka üksikuid mooduleid.

 

Õppekava on rahvusvaheliselt akrediteeritud ja lõpetajad, kel on kõrgharidus STREAM valdkonnas, saavad soovi korral ka rahvusvahelise tunnistuse.

 

Registreerumine lisaeriala täiendusõppesse on avatud.

 

Ootame huvilisi õppima!

 

Lugupidamisega

 

Tiia Rüütmann

TTÜ Eesti inseneripedagoogika keskuse juhataja

Tel: 620 3255

E-post: tiia.ruutmann@taltech.ee

http://www.ttu.ee/ipk

Õpetaja
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn, 19086
kokku 832 tundi (32 EAP), kuid valida võib ka üksikuid mooduleid.
Osalejatele tasuta, kulud katab Eesti riik ja ESF, SA Innove rahastatav projekt
01.09.2020
22.12.2021
Tiia Rüütmann
6203255
tiia.ruutmann@taltech.ee