E-kursus-veebiseminar "Kriitiline meediapädevus kriisiolukorras"

Avaldaja Esta Pilt
01.06.2020

Hiljutine pandeemia tõi endaga kaasa ka suhtlemismudelite muutuse. Sotsiaalses isolatsioonis olles pidi igaüks ise toime tulema ka meediasõnumite tõlgendamisega. Nii ajakirjanduse kui sotsiaalmeedia funktsioonid igapäevaotsuste tegemisel muutusid suuresti, kuna otsuse iga konkreetse sõnumi tõsiseltvõetavusest tegi igaüks ise. Kriisiolukorras on kriitilise meediakasutuse oskus kohati lausa elulise tähtsusega.

Kursuse läbinu suudab kasutada kriitilise tekstianalüüsi võtteid emotsionaalselt laetud tekstide (nii kirjutatud kui audiovisuaalsete) sisu mõistmisel; eristab kvaliteetset informatsiooni ja kasutab seda käitumisotsuste tegemiseks.

Sisu:
Kriisiolukorra defineerimine ja äratundmine

Info vastuvõtmine ja mõistmine kriisiolukordades
Meedias kasutatavad võtted auditooriumi tähelepanu juhtimiseks
Kriitilise tekstianalüüsi põhivõtted
Allikakriitika alused
Eetilised valikud kriisiteadete levitamisel/jagamisel
Läbiviija: Kadri Ugur
Maht: 8 tundi
Hind: 75 eurot pluss k/m
Meediaõpetus
Õpetaja, Noorsootöötaja
Tartu Ülikooli Moodle keskkond veebipõhiselt
8 tundi
15.06.2020
21.06.2020
Esta Pilt
737 5560
Esta.pilt@ut.ee